Maligayang pagdating sa

BATAYAN NA DATOS NG AWTORIDAD

MGA NAKAKABAGONG BALITA NG SITE
Pebrero XXIV, MMXXIII
We of Awtoridad ng RPC would sincerely ask for your patience and understanding as Awtoridad ng RPC is currently undergoing major crosslation updates. As of present, we are currently crosslating very valuable guides, documents, RPC Documents, EoIs, and literally every navigation link seen above.

This is only temporary and we will resume normal operations next week. Have a good day, site user.

Persons who still wish in entering Awtoridad ng RPC will still be confirmed, provided that you follow Awtoridad ng RPC's rules.
Pebrero XVII, MMXXIII
Awtoridad ng RPC is now currently under US-FRNP.
Pebrero XVII, MMXXIII
ABANGAN: BAGONG EMBLEM NG AWTORIDAD NG RPC.
Site Info
Ang tema ng RPC Authority Wiki na tema ay ginawa ni Vizlox. Gumagamit ito ng code galing sa tema ng Supremacy bilang basehan, ginawa ni James Pitchford. Ang tema ay binasehan din sa di-opisyal na RPC Authority Theme Chrome extension, ginawa ni BobbyTheEvil, gamit ng code at ibang pinagtabasan ng tema na ito.

Ang RPC Authority Theme Header Background ay ginawa ni Logangreenjeans.

Ang logo ng Awtoridad ng RPC ay gawa ni DrPiersonDrPierson.

Ang RPC Authority Wiki Anomaly logo ay na disenyo ni VolgunStrife.

Ang bahagi ng site ito ay nagawa galing sa code kurtesiya ng SCP Wiki.

Ang gawain na ito ay binigyang matwid sa ilalim ng Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License