About The Rpc Authority

Nakita mo sa malawak ng seryosong masa, sa kalaliman ng kababalaghan at mahiwagang katotohanan na naaantay sa inyo. Maligayang pagdating sa Awtoridad.

Lahat ng tao ay takot sa bagay-bagay, pero ang pinaka-unibersal sa mga konsepto na nagbibigay sa atin ng katakutan at kakila-kilabot ay ang mga di-kilalang bagay. Umiiral kami sa pare-parehong paghahanap ng katotohanan at upang malaman ang mga di-kilalang bagay, upang ang mga bagay na di nating maintidihan ay hindi makakasama sa atin. Ang Awtoridad ay, ang mga taong tumatalon sa dilim, at kumukuha ng piraso, upang malaman kung paano ito gumagana. Tayo ang mga tagahanap na tumatalon sa kalaliman ng mga pambihira, mga guwardya na nagpoprotekta laban sa mga kababalaghan, at tagapagtayo ng hadlang na pumipigil sa mga di-possibleng bagay.

Sa loob ng maraming siglo, ang Awtoridad ay nakaprotekta ng mga malalking masa ng sangkatauhan sa mga anomalya at nilalang na kayang saktan ang mga tao. Ang aming mandato ay internasyonal at umaabot sa mga bituin. Ang Ahente ng Awtoridad ay palaging aktibo sa lahat na mga bansa at lupa sa mundo, nagtratrabaho na nagkasamasama sa kanilang kapwa katrabaho, at kasama ng mga may kaparehong organisasyon, para mapanatili ang kanormalan kung possible. Ang aming kakayahan ay may limitasyon. Hindi kaming nasa bawat lugar sa isang oras. Ang aming kalooban sa pananaliksik, at pagprotekta, at sa pagkakulong, gayunpaman, ay tulad ng limitasyon ng espiritu ng isang tao.

Ang sangkatauhan ay dapat manatiling ignorante sa ating pag-iral. Kahit kumikilos kami sa isang komunidad ng mga kapantay ng magkakaibang kultural at politikong pagkakahanay, ang aming iisang layunin namin ay palaging, at mananatiling ganito, upang kumilos bilang tagapagtanggol ng sangkatauhan laban sa mga kakaiba, sa mga imposible, at ang mga na masasama. Tumatayo kaming matatag, upang ang hindi manalo ang kaguluhan at kabaliwan.

- Ang Directorate

Mission Statement

Ang Awtoridad ay nagtatakbo sa lugar ng lihim bilang isang international extragovernmental agency na nagpoprotekta ng sangkatauhan laban sa mga nagbabanta ng kanormalan. Nagtratrabaho ang Awtoridad sa pagtigil, pagsira or unawaan ang mga anomalya sa may masamang epekto sa lipunan ng tao, kultura, pagiisip at pagiiral. Sa paraan ng patuloy na pagtratrabaho sa lihim, ang Awtoridad ay naghahanap ng paraan upang mapanatili ang Terrestrial sovereignty ang sangkatauhan at pigilan ang sibilisasyon na bumaksak sa kaguluhan.

Ang marangal na trabaho ng Awtoridad ay tatlong-tiklop:

Research

Ang Awtoridad ay maaaring matuto ng marami sa mga anomalya na kanilang matuklasan. Ang pag-aaral ng mga anomalya ay nagbibigay ng mahalagan pang-agham na pananaw na maaaring magamit para sa pag-unlad ng buong sangkatauhan. Ang pananaliksik ng Awtoridad ay nagbigay ng maraming pambihirang tagumapay sa lahat ng larangan na ngayon ay nagbebenipisyo ng buong sangkatauhan.

Protection

Sa loob ng operasyon, ang Awtoridad ay gumagamit ng anumang puwersa na nangangailangan upang sirahin o pigilin ng mga banta ng buhay ng mga tao at kabuhayan. Ang Awtoridad ay nagtratrabaho na kasama ang mga governments of the worldupang ipamahagi ang kanilang mapagkukunan ng militar sa anumang lugar na nangangailangan nito.

Containment

Ang Awtoridad ay nagpapatayo at nagpapanitili ng mga ligta na pasilidad na kung saan naka-imbak ang mga anomalya, para sa pumigil ng mga banta sa pangkalahatang publiko, sa pagpapanatili ng seguridad ng impormasyon, at sa pagsasagawa ng pananaliksik.

Ang imprastraktura ng Awtoridad ay parehong nandito sa loob at labas ng ating mundo, at ang tauhan ay palaging naglumilipat, nagtatangal o ikulbi ng mga anomalya


Authority Operations

Ang Awtoridad ay nagpapaniliti ng kakayahan sa pagpapatakbo sa pag-deploy sa buong planeta sa kunting oras. Ang mga Embedded Authority informational assets ay maaaring maghatid ng impormasyon tungkol sa mga presensya ng isang anomalya sa maliit na oras, na nagbibigay ng oras sa preparasyon ng angkop at proporsyonal na tugon. Maraming ibang organisasyon na umiiral upang humanap ng paraan upang lumabag sa kanormalan para sa kanilang layunin, na nagiging mahalaga ang polisiya ng Awtoridad at ang kanilang mga tungkulin Maraming ibang organisasyon

Registered Phenomena Codes

Ang Awtoridad ay nagpapanitli ng malawak na basehang datos ng lahat na nakapaloob at kilalang anomalya, nakategorya bilang Registered Phenomena Code na numero. O kilala bilang "RPC". Ang database ng Awtoridad ay nagbibigay ng containment protocols at buo ng mga katangian at banta ng isang anomalya upang mapadali ang pananaliksik, pagkaloob, at paraan ng proteksyon.

Operational Security

Pumili ang Awtoridad sa pagpanatili ng tatag na sistema ng seguridad ng impormasyon, para maprotektahan ang seuridad at, sa mga ibang kaso, mapanatili ang katinuan ng kanilang tauhan at ang pangkalahatang publiko. Ang mga tauhan ng Awtoridad ay nabibigyan ng security clearance na kumokontrol ang kalaliman at uri ng impormasyon na kailangan nilang malaman upang magawa ang kanilang tungkulin sa loob ng mas-malaking organisasyon. Ang seguridad ng impormasyon ay mahigpit na ipinatupad, at ang lumalabag ay maaaring ipakulong, tanungin at ibang diskretong parusa.

Our History

Ang Awtoridad ay may mahabang kasaysayan ng pagkakulong, siyentipikong pananaliksik at proteksyon ng mga anomalya, at lumaki sa istruktura at layunin para sa modernong lipunan. Para sa mas-maraming impormasyong tungkol sa kasaysayan ng Awtoridad, tawagin ang Office of Analysis and Science, Directorate for Historical and Pseudohistorical Studies.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License