Acquired Media

Mga sulat kinuha galing sa mga lugar ng may mga anomalong pinangyayarihan na pinagtipon dito para sa arkibong mga dahilan

Walang nakalaan na templado dahil sa kadalasan na hindi mahulaan na katangian kung paano ang isang sarili na maaaring magsulat.

|Acquired Media| Mga Mababang Bagay »

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License