Alternate Realities

Mga Kahaliling Sansinukob
Sandigang Datos ng ImpormasyonPangkalahatang-Ideya: May maraming kahaliling na sansinukob na ang Awtoridad ay may kaalaman tungkol nito. Karamihan ay sangay sa ating reyalidad, nagreresulta ng mga alternatibong timeline ng pangyayari. May mga iba na anyo at umiiral nang hiwalay sa ating kinikilalang reyalidad, karaniwang nagbibigay ng hindi magkakaugnay at mapanganib na mundo.

Sa kabila ng malawak na pananaliksik, ang saktong mekanika ng multiverse ay nananatili bilang isang mistery'; ang buong numero ng reyalidad ay hindi kilala at pwede na wala itong hangganan. Gayunpaman, ang Awtoridad ay nakagawa ng mga pagsulong sa agham ng alternatibong reyalidad. Ang Reality Signatures1ay pinapayagan ng pagkakakilanlan ng tiyak na reyalidad.

Bawat isang AR ay may itinalagang na natatanging, four-digit alphanumeric code. Ang Baseline reality ay tinutukoy lamang bilang "baseline" o "baseline reality".

Reality Code

The RCPA Reality (ALTR-XRR9)

Significant Interference 

  • Alternate Timeline
  • Unstable
rcpa-logo-small.png

Pangkalahatang-ideya: Ang RCPA Reality- pinangalanan sa kanilang namumunong lupon kilala bilang Righteous Centralized Protection Authority- ay isang alternatibong reyalidad na naghiwalay sa ating //baseline reality sa ibang panahon bago ang pagdating ng panggalawang Digmaang Pandaigdig. Ang RCPA, na kung saan ay inagaw ang kontrol sa kanilang mmundo, sa gamit ng mga anomalyang pangyayari na nakakasira na, karaniwang nagdadala ng gulo sa kanilang reality. At dahil nito, ang grupo ay nakagawa ng mga pagtatangka para makakuha ng kontrol sa ating mundo para maayos ang kanilang mundo.

Ang paggamit ng RCPA ng mga anomalya sa kanilang pulis at sa militar na silbi ay nagawang hindi maibabalik para maging pareho sa ating mundo ang kanilang reality. Ang ilang parte sa Tsina, Estados Unidos at Europa ay naging naging pamugaran o sinira ng mga anomalya na naging ulila o hindi maaaring tirahan ng tao; At ang Tsina ay naging labanan ng mga Tsinong maghihimagsik at ang RCPA na halos hindi na maaaring tirahan ng mga tao.

The Remnants Timeline (ALTR-D2AJ)

Significant Interference 

  • Alternate Timeline
  • Precarious
remnants.png

Pangkalahatang-ideya: Ang Remnants ay isang alternate timelinena ang isang kalamidad na ang lawak ay ang buong sansinukob (pinangalanang Alpha trigger) ay nangyayari, gumagawa ng mga malalaking numero ng bagong anomalya at sumisira sa mga organisadong sibilisasyon sa mundo. Humaharap ng malawak ng pagtakas sa malaking lawak, ang chain of command ng Awtoridad ay nasira, nagtitira lamang ang mga baling pasilidad para ituloy ang kanilang operasyon.

Ang mga sibilyan ay lumikas sa malaking numero gamit ng portal technology, na papasok sa baseline reality. Ang mga anomalya na galing Remnants ay nakapasok sa mga portal. Kunti lang ang nalalaman kung ano na ang kalagayan ang timeline ng Remnants. Maaasahang impormasyon ay matatagpuan sa ibaba.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License