Amazingco Hub

Paglalarawan ng Grupo


Lebel ng Banta: GT-02
Pagmamay-ari: [DI-KILALA]
Mga Kilalang Kakampi: [IPINAGREDAK]

Overview


Ang Amazing! Co. ay isang katatagan kilala sa paggawa ng madaming produktong pampangangalakal sa lahat ng uri na kadalasan makukuha ng mga taumbayan sa pampublikong mga tindahan. Ang mga bagay na ito ay sari-saring nagmamay-ari ng mga anomalong katangian at, kadalasan kaysa sa hindi, nagdudulot ng banta sa gumagamit at kung sino nasa paligid. Ang bansang pinagmumulan ng Amazing! Co. at hindi sa kasalukuyan na matitiyak dahil sa napakanipis na sari-saring mga lugar ng kanilang mga produkto at mga bodega ay nakikita. Impormasyon galing sa mga sari-saring mga pamahalaan ng daigdig ay nagpapakita na ang kompaniya ay nagpapakita sa lahat na pamlupalop ng mundo maliban sa Antartika.

Ang mga kasalukuyan na patakaran ng Awtoridad na may pakialam sa Amazing! Co ay nakasenyto sa pagtipon ng impormasyon at kontrol sa mga anomalong bagay. Kahit aning impormasyon o nakikitang mga bagay ay iulat sa utusan ng Awtoridad ng kaagad-agad.

Dokyumentasyon ng mga AnomalyaDi-Kanon na mga Anomalya


Mga Bala-balaking DoykumentasyonIf you have any questions or wish to add anything, please contact the hub owner JerryJohnJerryJohn

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License