Anomaly Experimentation Team

Ang Hakbang ng Pagsusuri sa mga Anomalya ay naglalakbay sa mga hangganan ng kada RPC at isinuri sila para sa mga maaaring magagamit na kagamitan. Sa pamamagitan ng pagsusuri, maaarin nating maiintindihan at makikita. Nagaaral sa mga kakayahan at hangganan ng kada RPC ay gumagabay sa ating daan sa paglalakbay sa mundo na kung saan madami ang walang katiyakan.

Ang pagsusuri ay ginagawa-bago ng maraming paraan. Ang kagamitan ay ibinigay para gagawin-bago sa loob ng maraming naiibang mga pagsusuri, panayam at pagnonood. Nagtatrabaho kasama ang Seguridad ng Site at ang Kagawaran ng Pagehinyero, ang mga pagsusuri ay ginagawa-bago sa isang ligtas at maunlad na kapaligiran. Ang Hakbang ng Pagsusuri sa mga Anomalya ay nagbibigay ng mahahalagang nilalaman sa Pangasiwaan ng Pagkukuha at sa Opisina ng Pagsusuri at Agham, nagpapatulot sa Awtoridad na magunlad bilang buo.

Makikita sa buong mundo, ang Hakbang ng Pagsusuri sa nga Anomalya ay maraming naiibang mga lugar at pagkakataon. Ang Hakbang sa Pagsusuri ay may maigsing kadena ng paguutos. Ang mga Katulong na Tagapagnanaliksik ay walang alam sa Awtoridad at ginagawang-bago na kinontrata na trabahong pananaliksik. Ang mga Katulong na Tagapagnanaliksik ay palagian kinontrata para gumagawa-bago ng di-anomalong pananaliksik at ibang pangmedikong pananaliksik. Ang mga Dyunyor na mga Tagapagnanaliksik ay dumirektang naghawak ng mga anomalya at nasa palagiang suweldo. Ang mga Senyor na mga Tagapagnanaliksik ay nakikipagugnayan sa mga Dyunyor na mga Tagapagnanaliksik at nakikipagusap sa mga nakikita. Ang mga Pinunong Tagapagnanaliksik ay nagtatakbo sa mga pagpapaunlad ng mga proyekto.

Pagkatapos sa pagpasok sa Hakbang ng Pagsusuri, ang isang Dyunyor na Tagapagnanaliksik ay ipadala sa isang hakbang ng anomalya batay sa kanilang mga kakayahan at binigyan ng transportasyon sa kanilang alinsunod sa sunodsunod na mga site. Ang mga hakbang ay pangkaraniwang naglalaeangan galing wa dalawa hanggang sampung Dyunyor na Tagpagnanaliksik na nagtatrabaho para sa isang Senyor na Tagapagnanaliksik. Sa pagdating, ang mga Dyunyor na Tagapagnanaliksik ay ipinapaalan tungkol sa kanilang ipinadala na anomalya at ay may tungkulin sa paggawa-bago ng mga naiibang pagsusuri at pagpapanood na mga pagaaral sa bagay. Ang pagsusuri ay palagian ginawa-bago habang mahigpit na sumusunod sa mga alintuntunin ng pagpapaloob na ipinaglinya sa mga bagay na opisyal na dokyumentasyon. Ang pagtutulungan na kasama ng kaparehong Seguridad ng Site at Bahagi ng Pagehinyero ay gumagawa nitong posible. Ang mga Tagapagnanaliksik ay binibigyan ng lahat na kagamitan at pinagkukunang-yaman na tinitingnan bilang wastong kinakailangan para pagaralin ang lahat ng kilalanin ng ipinapadala na anomalya. Ang mga CSD natauhan ay maaaring hihilingin. Ang nilalaman na maaaring mapagaralan nila ay magpapaunlad ng tao bilang kabubuohan. Habang mga Dyunyor na Tagapagnanaliksik ay nagpapakita sa kanilang mga mahahalagang kakayahan sa pagnanaliksik ng kanilang unang RPC o mababang-uri na anomalong bagay, sila ay maaaring maghiling o ipinagpili na maipadala muli sa mga ibang anomalya. Habang sila ay tumatanggap ng eksperyensya at magtulong ng mahahalagang trabaho sa Awtoridad, sila ay ipapadala sa mga madaming at mas mahalaga na mga RPC, at sa sunod-sunod na pangyayari, sila ay maaring mapipili para magtatrabaho bilang Senyor na Tagapagnanaliksik para magnonood ng pagsusuri ng kanilang sarili.

Ang mga Senyor na Tagapagnanaliksik ay ipinili galing sa mga magagaling at nasasanay na mga Dyunyor na Tagapagnanaliksik na nagtatrabaho ng mahaba at maigi, nagpapakita ng kanilang totoong halaga sa Awtoridad sa pamamagitan ng mga pagdiskubre. Ang mga Senyor na Tagapagnanaliksik na nagsasanay ay una ipadala sa pagtatrabaho ng direkta kasama ng ipinagpatukod na Senyor na Tagapagnanaliksil para sa tanging-panahon na tatlong buwan. Pagkatapos ng pagsusuri sa tanging-panahon na tatlong-buwan, ang Tagapagnanaliksik na sumasanay ay maaaring magtanggap ng kahit ano sa dalawa na pagkapasa o pagkabigo sa kanilang pagahauri. Kung sila ay makatanggap ng pagkapasa sila ay bibigyan ng mataas na posisyon na Senyor na Tagapagnanaliksik at ipadala sa isang anomalya ng kanilang sariling batayan ng kanilang kalakasan. Kung sila ay makatanggap ng pagkabigo sila ay ibabalik sa pagiging Dyunyor na Tagapagnanaliksik para makatanggap ng karagdagan na pagsasanay. Kapag ang Senyor na Tagapagnanalik ay ipinalagay sa isang hakbang sa pagsusuri ng mga anomalya, sila ay makikipagugnayan sa lahat ng mga pagsusuri na ginawa-bago ng kanilang hakbang ng mga Dyunyor na mga Tagapagnanaliksik. Sila na ay magsusuri sa nilalaman na diskubre ng kanilang pagsusuri, at ipapaalam ang lahat na wastong Kagawaran sa kaparehong Opisina ng Pagsusuri at Agham, at ang Pangasiwaan ng Pagkukuha at ang mga Pinunong Tagapagnanaliksik. Ang mga Kagawaran ay madalas na maghihiling ng tiyak na mga pagsusuri para gagawin-bago sa mga bagay, ito ay ang trabaho ng mga Senyor na Tagapagnanaliksik na magsisigurado na lahat ng ito ay ginawa-bago.

Ang mga matataas na mga Senyor na Tagapagnanaliksik ay pipiliin na maging Pinunong Tagapagnanaliksik. Ang mga Pinunong Tagapagnanaliksik ay may katungkulan sa maraming Senyor na Tagapagnanaliksik. Ang mga Pinunong Tagapagnanaliksik ay naguugnayan at nagtatakbo sa mga maraming proyekto at gumagamit ng mga diskubre na iginawa sa pamamagitan ng pagausuri para ipapaunlad ang mga interes na ito. Ang mga proyekto ay lahat na may pangunahing layunin sa pagpapaunlad ng katayuan ng Awtoridad at sangkatauhan. Ilang mga natitiyak na kasalukuyang mga proyekto ay nagsasama ng Ang Medikal na Pagpapanatili ng Popolo at Pambangsang Pagiiwas ng Nakakasira na Panahunan. Ang mga proyekto ay nagpapasok ng wastong kaalaman na ipinagaralan ng Awtoridad sa publiko, nagpapatulot ng lukso sa pagiintindi at mga diskubre na makikilala at matatanggap sa arawaraw na mundo.

Mga Log ng Pagsusuri

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License