Authority Tales

Tales Hub


Ang mga Kuwento ay ang malawakang larangan ng pagsusulat sa Awtoridad. Maaari itong pumunta sa lahat ng porma, katulad ng mga tradisyonal na mga naratibo, sunodsunod na pangyayari, mga dokyumento at ibat ibang mga pormat. Kahit na ang mga RPC maaaring may pinakasentrong pagtingin, ang mga kuwento ay nasesentro sa paggawa ng mundo at pagsaysay sa sitr.

Para gumawa ng bagong Kuwento, lagyan ang titulo at i-click ang Gumawa ng Kuwento.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License