Catalog Of Lesser Anomalous Items

Panguna: Karagdagan sa pagtatakip ng mga Medyor na Anomalong bagay, ang Awtoridad ng RPC ay nagpapaloob ng madaming mga Mababa na Anomalong Bagay. Ang mga bagay na ito ay palaging nakalagay sa Alpha na klasipikasyon at madalas ito ay makalupa ang katangian. Ang malaking bahagi ng mga mababang anomalong bagay ay ipinagpapaloob sa Site 016 'Ang Bodega'.

Ang Pormat ng mga Mababa na Bagay ay makikita dito sa ilalim ng "Mababa na Bagay" na seksyon

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License