Catalog Of Lesser Anomalous Locations
Panguna: Karagdagan sa Medyor na mga Anomalong bagay, ang Awtoridad ay gayon din humawak ng landas sa mga Anomalong Lugar na may katangian na masyadong mapurol o makamundo. Marami katulad ng mga Mababa na Anomalyang katalog ay nakauring Alpha-White ng paltos

« Mababa na Anomalong Bagay | Mababa na Lugar | Indeks ng mga Anomalong Pinangyayarihan »

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License