Children Of Nihil Hub

Buod

Ang mga Anak ni Nihil ay isang relihiyosong grupo na nagpapahalaga ng paglilinis ng likas na baha at naniniwala na sa pamamagitan ng metamorpikong na pagsubok at natural na sakuna, maaari silang lumikha ng isang lipunan na Yutopya malaya sa pagkabulok at katiwalian ng sangkatauhan. Ang organisasyon ay gumagamit ng paranormal na artifact na may kaugnayan ng mga alamat sa pagbaha sa kasaysayan, pero gumagamit pa rin sila ng ibang anomalyang relihiyon at bagay. Gumaganap sila bilang isang mapanakop na relihiyon, handang tangalin ang ibang relihiyon para mapatibay ang kanilang posisyon sa lugar at makakuha ng mga anomalyang artifakto.

Lahat ng mga deboto ay nagbabahagi ng dalawang pangunahing paniniwala. Ang isa ay ang paglilingkod ni Nihil bilang isang espiritwal na estado ng transcendence at isang diyos, namamahala ng mga konsepto ng pagwawasak at kawakaan. Ang iba ay ang mga deboto ay "vessels" lamang na sa patuloy na pagbigay ng kanyang serbisyo kay Nihil at kalinisang-puri, ay maaari silang tataas at maging isa sa kanilang diyos. Lahat sial ay naniniwala na kung lahat na deboto ay nagkakaisa sa kanilang relihiyon, muling mabuhay and Patay na Araw, isang aspeto ng Nihil na galing sa ilalim. Itong apokaliptik na diyos ay nagagabay sa kanila para mailabas ang isang baha na nagtatapos ng katotohanan. Ang mga deboto ng Mga Anak ni Nihil ay nararami at karaniwang nag-aaway, pagkahiwalay na bumubuo ng dibisyon, at maraming pagkakaibang paniniwala.

Mga Anak ni Nihil na RPC

Mga Ibang Dokyumento

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License