Church Of Malthus Hub

Buod

Ibang tao ay nakikita ang progressong medikal ng mga tao sa mga nakaraang millenia, at nadadagdagan ang parehong haba at kalidad ng habang-buhay, ay isang bumabagsak ng modernong buhay sa halip na isang lakas.

Ang ilan ay naniniwala rin na ito ang responsibilidad ng sangkatauhan na itama ang sarili at umunlad pa. Ang Church of Malthus ay tulad ng isang lipunan ng mga biologist at radikal galing sa mga maraming larangan ng agham na nagkakaisa sa ilalim ng ideya na kung ito ay magpapatuloy, ang sangkatauhan ay nangangailangan ng pag-unlad na pinilit sa kanyang sarili, kung sa pamamagitan ng mga sakuna, pagmamanipula ng ating "genes", o ang culling ng mga "hereditarily weak" na populasyon. Walang hirap silang nagtrabaho upang makakuha ng mga bagay na anomalya at gumawa ng mga kaganapan na kayang tangalin o binabago ang malaking sakop ng pandaigdigang populasyon para makuha ang kanilang layunin.

Ang Awtoridad ng RPC isinasaalang-alang ng organisasyong ito na isang malaking banta sanegosyo, mga layunin, at sa sangkatauhan. Ang Awtoridad ay itinuturing na kinakailangan na mga tauhan ng CoM ay makunan or pagbaril sa paningin, at tinalikuran ang anumang puro mga pagtatangka upang makipag-ayos o pakikitungo sa kanila

Simbahan ng Malthus

Mga Ibang Dokyumento

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License