Containment Hub

IntroMaintenance Union 

Ang Union ay ang departamento na may responsibilidad sa pangkaraniwang pagkakkit ng ibang tauhan ng site. Tagalinis, tagaluto, low-level technician at tauhan ng logistik, at iba pa; ang mga tao na nagpapanatili na nakabukas ang ilaw, ginagawang matitirahan ang mga pasilidad at gumagawa ng maintenance ng mga kagamitan. Kakaiba ang pagbigay ng karangalan sa mga low-level na tauhan ng mga ibang Dibisyon, pero importante ang trabahong ito.

Ang pagrepresenta ng empleyado at sa mga sumusunod na pagtaas ng moral ay ang ikalawang benepisyon; ang totoong layunin ng Maintenance Union ay nakasalalay sa mga kamali ng tauhan sa laboratoryo, gwardya, at ang mga iba na napansin ang mga low-level na tauhan bago ng mga iba. Kunti magkaiba sa karaniwang pangyayati sa mga maintenance tunnel ay di-matataong hallway ay maaaring ipinapahiwatig ng containment breach; ang tao na nakakapansin lamang mga ito ay ang mga low-level na tauhan.

Sa paguulat sa mga ibang Departamento at Dibisyon ay nakaiwas ng mga sakuna sa lahat ng lugar ng Awtoridad. Palaging malakas sa kanilang daanan ang mga tagalinis, ang Union ay mapagmataas at matatagpuan sa lahat ng sulok ng Awtoridad.


Protocol Laboratory

Ang Prolab, na ganito ang pagkakilala, ay isang pambihirang pananaliksik at burukratikong departamento na may pananagutan sa paggawa ng epektibong Protokol ng Pagtatakip para sa mga RPC. May halong dalub-agham, inhinyero at liason officer, ang Prolab ay may kapantas ng kamay sa bluprint ng pagpapatayo ng isang bilangguan at espesipikong utos na ibinibigay sa gwuardya ng site.

Karaniwang nagtratrabaho kasama ng mga espesiyalisto ng Pananaliksik, experto sa seguridad ng Proteksyon at inhinyero ng Component, ang Prolab ang kumakatawan ng puso ng mga misyon ng mga dibisyon: sa pagpatayo nga kulungan para makatrabaho ang Pananaliksik at ang pagsisikap at dugo ng Proteksyon ay hindi nasasayang.


Authority Extraterrestrial Defense Force

Yima ulwe nobusuku

Isang amalgamasyon ng mga pamana ng Authority space program, ang AEDF ay nagtratrabaho at matatagpuan sa labas ng kapaligiran ng mundo kasama ng masulong na teknolohiya. Na talagang magkaiba sa pamantayan ng Dibisyon ng Pagtatakip na nakatali sa mga Site (gumagalaw ng mabilis sa kalawakan), ang AEDF ay isang tiyak at piling pwersa; nagsusulong ng sangkatauhan sa mga bitwitin at masmalayo pa.


Unusual & Interstellar Infrastructure Bureau 

Ang mga experto sa pagpapatayo at pagpanatili ng labas-ng-mundong site ng Awtoridad; tulad ng imprastraktura ng Awtoridad sa buwan, kasama ng Site-019 (dating Fort Columbiad), ang Sauron Laser Installation, at Site-099. Karaniwang nagtratrabaho ng AIA para pigilan ang aksidental na pagtuklas ng ari-arian ng Awtoridad sa kalawakan ng mga mausisang sibilyan. Bukod pa rito, ang U&IIB ay ang karaniwang may pananagutan sa cross-dimentional na site at operasyon, lalo na mga non-euclidian na lokasyon.


Contractor Liaison Office

Ang Office ay ang pinakamalakas na bureau sa Dibisyon ng Pagtatakip, isang pagkilala sa mga totoong limitasyon ng lakas ng logistik ng Awtoridad. Naguutos ng Engineering Component na direktang nagpapatayo ng lahat na posibleng Site, lalo na sa mga walang espesiyal na kinakailangan ay mahal at sinasayang ang kanilang pagiging experto. Gayon din ang pagsasagawa ng pagkain at gasolina na kailangang gawin.

Sa bandang huli, sa pagpatayo at pagtustus ng kailangan ng mga Site ng Awtoridad, ang Office ay kumukuha ng mga sibilyan na kontraktor at itinatago ang totoong layunin ang kanilang trabaho. Pagkakasunod-sunod ng mga nararaming gobyerno ay pinapayagan na itago ang mga pasilidad ng Awtoridad na sa mukha ng lokal na militar o intelligence na kompanya; at sa mga ibang kaso, nagpapanatili ng malawak na katalog ng mga front companies


Department of Communications

Upang mapanatili ang pagiging independente ang Awtoridad sa mga malalakas na nasyonal na gobyerno at karibal na organisasyon, ang Awtoridad ay nangangailangan ng mabilis at siguradong paraan ng komunikasyon sa gitna na mga presensya sa bawat kontinente ng Mundo- at sa masmalawak. Sa katotohanan, ito ay isang aninong network ng kable at satellite, matibay at masulong, na kayang makatuklas ng kalamidad dulot ng anomalya at ang sikap ng karibal na espiya.

Ang Department of Communication ay ang tagapangasiwa sa pagpapanatili at pagpapatayo ng kanilang web; nagbibigay ng serbisyo bilang teknikal na consultant sa lahat ng Site, nagtratrabaho na kasama ng Engineering Component sa pagtratrabauhan, at nagtatago ang mga rekord kung may ibang tagapangasiwa o diver na nakatagpu ng comms cable sa lugar na wala dapat yan.

Pagpapanatili ng mga phone at data na linya na nakabukas sa anumang bayad; karaniwang di-kinakakilala, ang Comms Department ay nakakaalam ang halaga ng trabahonh ito.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License