Gear Hub

Buod

Ang GEAR ay isang malakihang kumpanya ng produkto ng mamimili na gumagamit ng iba't ibang mga anomalyang pamamaraan ng pagmamanupaktura sa mga linya ng paggawa nito. Nakatago ang mga pinuno at mga tauha at,ito ay ipinapalagay, malaki ang luho, ngunit nagpakita ng isang kakayahan para sa pag-uusap sa mahinahon ng negosasyon at pampulitika na pagmaniobra na nagtitiyak ng kaligtasan ng kumpanya. Ang mga tauhan ng GEAR ay lubos na nakaganyak, may kakayahan at, kung hindi isang agarang banta sa Awtoridad, na nais tumawid sa mga hangganan ng etikal, pampulitika at panlipunan upang makamit ang kanilang mga layunin.

Ang GEAR ay namuhunan nang malaki sa taunghukbong pagtatanggol, pananaliksik at sa pagtatago. Karaniwang lugar ng pasilidad ng GEAR ay nagtatapos ng mga dead ends. Ito ay pinaniniwalaan na ang GEAR ay may kakayahang maglipat ang buong linya ng produksiyon at iba pang mga operasyon sa loob ng maikling oras gamit ng isang mahusay na logistic network. Kung gumamagit ng mga anomalyang pamamaraan o hindi ay hindi ay hindi pa nakumpirma ng Awtoridad.

Paki-kontak so google_chromegoogle_chrome kung may mga katanungan tungkol sa GEAR

Notahin: si google_chrome ay isang main site wiki member at hindi Pilipino.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License