Governments Of Interest

Goberno ng Awtoridad 
Sandigang Datos ng ImpormasyonPangkalahatang-ideya: Dapat makitungo ang Awtoridad sa marami at iba-ibang Mga Entity na kasangkot sa anomalya, para sa karamihan ng mga ito ay mga grupo na nasa gilid, tulad ng Awtoridad. Gayunpaman, nagtratrabaho ang mga ibang nilalang sa di-anomalyang mundo, bilang ahente ng nasyonal at internasyonal na organisasyon. Ang pagkikitungo sa nagkokontrol ng papulasyon ng Malthus ay magkaiba sa pakikitungo sa mga lehitimong kumakatawan ng Tsina; kaaway man o matulungin ba man yan, ang pagbabago ng lakas at ang banta na sa kinabukasan ay naiiba. Ang mga grupong ito ay nasa loob ng Authority Global Information Database, o sa kolokyal na salita, mga ahensya ng interes. Naglalaman ng mga grupo at pati rin ang mga programa ng pamahalaan na may relasyon sa mga anomalya ang Database.

Mga Nilalaman

People's Committee for the Acquisition of Anomalous Objects
Military Intelligence Section XIII
United Nations Anomalous Activities Committee
Project Blue Book

Threat Code

People's Committee for the Acquisition of Anomalous Objects (China)

Ambiguous

 • Authority-Aware
 • Unveiled
 • Seeker
 • National
PCAAO1.png

Pangkalahatang-ideya: Isang pangunahing impluwensya sa Asian Pacific, ang PCAAO ay nagawa ng may halong intsik na dalub-agham at mga batalyon ng galing sa People's Liberation Army. Naitatag sa pag-iral ng pagkanalo ng Communist sa Digmaan Sibil ng Tsina, bumangon ang PCAAO sa katangayan pagkatapos ng Digmaan ng Korea at mas lalong lumakas sa mga sumusunod na taon.

Ang PCAAO ay isang mahalagang kakampi at isang magaling na kalaban. Ang pagtaas ng impluensya ng PCAAO sa Asya at Africa ay nagkasama sa pagtaas ng Tsina, pagdadala ng samahan sa pandaigdigang anomalyang pamayanan. Ngunit, ang PCAAO ay maaaring kaalyado ng ASF sa Nigeria, tulad ng pag-atake sa isang pangkat ng mga naghuhukay sa Mongolia; nagpakita ng mabait at kaawat na aksyon sa isang oras. Nahiwalay ang PCAAO ng 21st century ng dalawang ideya, isang internasyonal na ahente na nagtratrabaho ng husto para sa sangkatauhan at isang walang awang militar na nagproprotekta ng Tsina at ang kanyang tao laban sa mga anomalta, karamihan, sinasakripisyo ang kanilang sarili. Nagbabalahan ang Awtoridad sa paglapit ng PCAAO ng malaking pag-iingat. Hindi masyadong matuklasan kung makipagtulungan o maging marahas para sa kanilang sariling interes.

Monarch Security (UK)

Allied

 • Authority-Aware
 • Unveiled
 • Seeker
 • Sculptor
 • Multinational
MI13.png

  

Pangkalahatang-ideya: Ang Monarch Security, o maskilala bilang Military Intelligence Section XIII (MI13), naitatag sa pagtatapos ng isang dekadang imbestigasyon ng pamahalaan. Ang resulta ay ang mga pangyayaring paranormal sa British Empire ay nagpapakita ng isang malaking banta sa gobyerno ng Britain at ang Korona. At ang resulta, nagtatag ang Downing Street ng isang espesyal na departamento sa ilalim ng Directorate of Military Intelligence, itinalaga bilang MI-13. Upang harapin ang mga lumalapit na banta laban sa mga anomalyang pangyayari, inatasan sila na saguridad at proteksyon ng Great Britain at ang British Overseas Territories ng lahat ng uri.

Ang Monarch Security ay nasa ilalim ng pagmamasid ng komite ng parlyamentaryo at nakabase sa Westminster, pinangalanang Defense Anomalies and Security Select Committee. Gayunpaman, ang mga ibang istrukturang gobyerno at ang personal na pamamahala ay nananatiling malabo kung sila ay kalaban o kakampi ng Awtoridad, pero malinaw na ang organisasyon ay ipinapanatili ang karamihang impluensya at funding kaysa sa mga ibang intelligence service body sa loob ng gobyerno ng Britanya.

United Nations Anomalous Activities Committee

Ambiguous

 • Authority-Aware
 • Unveiled
 • Seeker
 • Multinational
UNAAC_Main_Symbol.png

Pangkalahatang-ideya: Ang United Nations Anomalous Activities Committee (UNAAC) ay isang katawan ng internasyonal na regulasyon nang may suporta galing ng nararaming nasyonal na gobyerno. Habang bilang isang hiwalay na opisyal ng organisasyon, ang UNAAC ay kasama sa United Nations System nang may sariling charter at istruktura kompara sa International Monetary Fund (IMF). Naitatag sa ilalim ng International Anomalous Accords, pagkatapos ang United Nations Anomalous Peace Conference noong 1945, dinerekta ang UNAAC para pigilan at ipatupad ang mga regulasyon at aksyon ng lahat ng mga anomalyang aktibidad sa loob ng internasyonal na lawak. Gayunpaman, ang mga aksyon sa pagpapatupad ng batas ay karaniwang mahina at halos ay ibinabato sa World Security Council, naglalaman ng mga miyembro galing sa United nations, habang mga magugulong , tulad ng di-awtorisadong pagsasagawa ng mga anomalyang pangyayari.

Sa karaniwan, ang UNAAC ay ang talahanayan ng negosasyon na ang Awtoridad ay ang palaging gumagawa ng mga negosasyon, at karaniwang nangangailangan ng suporta ng mga ibang nasyon para matupad ang kanilang interes. Medyong mahina ang UNAAC, ang UNAAC ay mahalaga bilang isang porum para mapawi ang mga hinaing at mapahinga ng mga kompetisyon galing ng mga interes sa gitna ng mga ibang nasyon ay isang tatag at diplomatikong kapaligiran. Pero ang UNAAC ay nang lilihim, may mga miyembro sa loob ng UNAAC na nagtutulak ng kanilang ideya at agenda para palakasin ang kanilang geopolitikal na lakas. And Seventh Pact ay isa sa mga grupo na malabo kung kalaban o kakampi at di opisyal ng grupo sa loob ng World Security Council na nagtutulak ng pagtatag ng hiwalay na nilalang na naglalaban at naglalabag ng mga desisyon ng World Security Council, na karaniwang nagtatapos ng kaguluhan sa loob ng internasyonal na relasyon.

Project Blue Book

Bluebook.png

Ambiguous

 • Authority-Aware
 • Unveiled
 • Seeker
 • Sculptor
 • Multinational

Pangkalahatang-ideya: Ang Project Blue Book ay isang malaking-lawak na multinasyonal na ahente ng gobyerno na nabuo ng UN Security Council na naglalaban sa incursion at atake galing sa mga hindi taong nilala at research technologies para sa sulbi ng depensa ng sangkatauhan. Ang Project Blue Book ay nanguunang nag oopera sa labas ng ating mundo pero may mga pasilidad na matatagpuan dito sa ating mmundo. Di marami ang alam ng Awtoridad tungkol sa Blue Book save sa dahilan na ang Project Blue Book ay nahihiwalay sa tatlong bureu, ang Xeno Defense Bureau (XDB), Scientific Research Bureau (SRB), at ang Engineering and Manufacturing Bureau (EMB).

Ang Awtoridad ng RPC ay nagnanatili ng delikadong relasyon sa Blue Book na nakadepende sa sitwasyon, pwede silang kalaban o kasama sa trabaho. Ang Blue Book bilang isang nilala ay nakakatanggap ng malaking supporta galing sa United Nations na naniniwala na ang Blue Book ay "A more loyal alternative to dealing through the Ang mga karaniwang nasyon ay nagsusuporta ng Blue Book ng anumang paraan o sa pagbibigay ng pondo, pagpapalakas ng puwersa o pagbibigay ng base.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License