Maligayang pagdating sa

BATAYAN NA DATOS NG AWTORIDAD

MGA NAKAKABAGONG BALITA NG SITE
Agosto 30, 2020
Greetings mainsite viewers, viewers and PH site members!
Here is RPC-TL's (RPC Authority Philippines) crosslation and general roadmap for this site!
Also check out our components hub!
Agosto 22, 2020
Para sa mga alituntunin sa pagsalin ng RPC at paggawa ng RPC-PH, pindutin ang link dito.
Agosto 22, 2020
Kung hindi ka maka-log in sa inyong wikidot account, subukan gamitin ang http://www.rpcauthority-ph.wikidot.com para maka log-in. O kaya'y, pumunta sa inyong Chrome cookies, at sa ilalim ng blocked cookies, i-allow ang Wikidot para tumuloy kang gumamit ng rpc-wiki.net domain.
Site Info
Ang tema ng RPC Authority Wiki na tema ay ginawa ni Vizlox. Gumagamit ito ng code galing sa tema ng Supremacy bilang basehan, ginawa ni James Pitchford. Ang tema ay binasehan din sa di-opisyal na RPC Authority Theme Chrome extension, ginawa ni BobbyTheEvil, gamit ng code at ibang pinagtabasan ng tema na ito.

Ang RPC Authority Theme Header Background ay ginawa ni Logangreenjeans.

Ang RPC Authority Wiki Anomaly logo ay na disenyo ni VolgunStrife.

Ang bahagi ng site ito ay nagawa galing sa code kurtesiya ng SCP Wiki.

Ang gawain na ito ay binigyang matwid sa ilalim ng Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License