Non Canon Hub

Di-Kanon na Tagpuan

Ang mga Di-Kanon na mga artikulo ay ang mga artikulo na hindi kumakasya sa loob ng Batayang-Linya na Kanon dahil sa sarisaring mga dahilan. Ang pahina na ito ay nabubuhay para pananatilihin sila sa isang maayos na lugar.

Ang mga Di-Kanon na mga artikuli ay dapat ilalagay sa kaparehong kuwalidad katulad ng mga pangkaraniwang mga artikulo. Dahil lang ito ay di-kasama sa Batayang-Linya na Kanon ay hindi nagpapaumanhin sa di-kuwalidad na trabaho. Sisiguraduhin na makatanggap ng sapat na kritisismo at puna bago ipahayag ang iyong artikulo.

Di-Kanon na mga RPC


Suffix: -NC

Ang mga Di-Kanon na mga artikulo ay di-nahuhulog sa loob ng Batayan na Linya, pero di-kinakailangan na magiging nakakatawa o dapat kukunin ng di-seryoso

Para makagawa ng bagong isinalin na Di-Kanon na RPC, pasukin ang titulo at i-click ang Gumawa ng salin, at i-dagdag dito sa listahan.

Mga Nakakatawa na RPC


Suffix: -J

Ang mga Nakakatawa na RPC ay dapat kukunin ng hindi masyadong maseryoso kaysa sa mga pangkaraniwan na artikulo. Ito ay isinulat para magiging nakakatuwa

Para makadagdag ng panibagong isinalin na Nakakatawa na RPC, pasukin ang titulo at i-click ang Gumawa ng salin, at i-dagdag sa lista dito.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License