Nucorp Hub
NucorpHeader4.png
Portrait

"Ang Kasaysayan ay nagpakita ng oras-oras na ang sangkatahuan na maaaring maggaganap na dakilang pagbabago kapag ang isang pangkaraniwang banta ay mahuhulog sa kanila. Ang mga digmaan ay ipinagaawayan, ang mga hari ay ipinatay at mga bilyon ay nahuhulog sa pangalan ng kaligtasan… Hindi na. Naniniwala ako na ang sangkatauhan ay may kakayahan sa kabutihan, para mabubuhay ng sama-sama ng may kapayapaan. Ako ay tumama sa paggawa ng isang mundo na walang dahas, para magdadala ng may pakikiisahan, kapayapaan at pagkakatulad; isang mundo ng walang hadlang.


—Wilhelm van der Berg, nagtatag sa mga Industriya ng Nucorp(1867-1944)

Itinatag noong 1914, ang Nucorp Industires ay nagsimula bilang isang "applies scientific research" na kompanya na nakatutok sa paglisensiya sa kanilang gawain at techniques para sa ibang kompanya. Nahuli ang atensyon ng Awtoridad ng Nucorp noong 1939, kung saan bumenta sila ng malaking numero na technical na materyal para sa produksyon ng nuclear piles para sa gobyerno ng Estados Unidos, kasama nag copyright sa konsepto ng "nuclear reactor".

Lumapit ang Awtoridad sa Nucorp pagkatapos ng Panggalawang Digmaang Pandaigdig, nag-aalok ng isang pakikipagtulungan na kasama ang kanilang advanced manufacturing and applid materials sciences division. Sa ilalim ng kasunduan, ang Awtoridad at Nucorp ay itinatag ang joint manufacturing facility sa taon na 1956, kung saan ay ginagamit ngayon para sa Battlecarrier project, na nagtapos noong 1970. Nananatiling isang mahalagang kasosyo sa Awtoridad, na karamihang umaasa sa kanilang industriyal na basehan at kaalaman sa reverse-engineering ng anomalyang teknolohiya.


Nucorp at Awtoridad na Pinagsamahang mga ProyektoArkibo ng mga Dokyumento


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License