Object Classes

Mga Object Class

Lahat na bagay na nakuha at nakatalogo sg Awtoridad ay may malawak na pagtatalaga na may katangian. Ang mga anomalya ay naguugali ng kahit ano-ano, na nangangailangan ng tiyak na klasipikasyon. Ang Containment Rating ay natutukoy kung gaano kahirap ang pag-antalahin o pag-kontrol ang anomalya. Ang mga ibang bagay ay mas-madaling pigilin kaysa sa mga iba; pero, hindi ibig sabihin na hindi nakakamatay o mas ligtas ang bagay. Ang Lethality Rating ng isang anomalya ay natutukoy sa kanyang abilidad sa pagtangka ng buhay ng tao. Mas malaki ang banta, mas mataas ang leathality. Ang Supplementary class ay ipinapakita ang pandagdag na impormasyong tungkol sa anomalya.

Ang Object Class ay ang pinagsamang bersiyon ng mga piraso. Ang agay na may markang Alpha at Yellow ay makakuha ang "Alpha-Yellow" na marka. Kung ang bagay ay may Secondary Class ng Neutralized, makakatanggap ito ng Object Class na "Alpha-Yellow (Neutralized)".


Mga Containment Rating

Ang mga karaniwang Containment Ratings na ginagamit sa mga artikulo ng RPC.

alpha-default.png

Alpha-rated na anomalya ay nakokontrol at panatilihin ng maliit na kahirapan. Pwede itong dahil sa kawalan ng mapanganib na kakayahan sa parte ng anomalya, o sa malawak na pananaliksik ng Awtoridad na nagreresulta sa kaalaman kung paano tangalin o iwasan ang aktibasyon ng kakaibang katangian ng anomalya. Ang mga Aplha na anomalya ay pwedeng mangangailangan ng tiyak na dahilan o pagkakasunod-sunod na aktibidad bago sila maging aktib, na pinapayagan na maitakip sila ng ligtas kung nasa tamang kondisyon

beta-default.png

Beta-rated na anomalya ay nagpapakita ng antas ng panghihirap o sa palaging hindi mahuhulaan ng ugali habang nasa containment. Pwede itong resulta sa kawalan ng detalye sa pagkaunawa kung paano gumagana ang anomalya, o may ibang katangian ng anomalya na ang dahilan kung bakit ganito ang mga paraan ng paguugali. Ang Beta ay isang containment rating sa ginagamit sa malaking lawak, at maraming anomalya na pansamantalang namarkahan ng Beta sa pagkakuha ang mamayang mapalitan ang rating kapag mas nauunawaan na ang anomalya.

Mga bagay na sentient/sapient/autonomous ay karaniwang binibigyan na marka na Beta kahit ano-ano ang kanyang ibang katangian dahil na sila ay karaniwang hindi mahuhulaan ang kanilang ugali.

gamma-default.png

Gamma-rated na anomalya ay nagpapakita ng mas-mataas na paghihirap ang pagkontrol at pag-contain, at ang mga containment measures na may epekto sa mga ito ay hindi palaging tiyak, mahal o kumplikado. Kaya ang rating ay may ipinapakita ng antas na anomalyang pag-uugali na malayo sa pagkaunawa ng Awtoridad, na ang anomalya ay palaging nagtatangka ng pagtakas, o nasa sitwasyon na ang lawak ng pagkontrol ay nangangailangan na maraming mapagkukunan o sobrang mahal ang paggawa nito.

omega-default.png

Omega-rating na anomalya ay ang mga bagay na ang pinaka-hirap na makontrol, o hindi talaga makontrol. Ang mga nilalang ito ay palaging nagpapakita ng banta sa pangkaraniwan na aktibidad ng mundo, pero di ibig sabihin na ito ay nakakapatay. Ang pagkontrol at pagtakip ng mga Omega na anomalya ay nakatuon sa pagtigil ng pagkalat ng detalye tungkol sa anomalya, sa mga sitwasyon na ang pisikal na containment ay imposible.


Mga Secondary Class

Ang Secondary Class ay pandagdag na marka sa minsan iminamarka sa mga object class. Inihahatid nito ang mahalagang impormasyon sa kalagayan at/o ang kagamitan ng anomalya. Pwede dalawa o marami ang Secondary Class kung kinakailangan.

  • Explained (EX) na anomalya ay ang may katangian na buong naunawaan o kayang gawin ang Awtoridad na hindi na itong isinasaalang-alang bilang anomalya
  • Neutralized (NT) na anomalya ay ang kanilang anomalyang katangian ay nawala o tining. Ito ay naaangkop sa anomalyang katangian ng anomalya, hindi ang pisikal na kalagayan.
  • Utility (UT)-rated na anomalya any ang ginagamit ang ang Awtoridad sa ibat-ibang layunin, kung para sa containment ng, o pangkukuhanan ng proyteksyon, ng mga ibang anomalya

Lethality Rating

White-rated na RPC ay nangahulugan na ang anomalya ay walang pagkakataon na ito ay nakakapatay at/o benepisyal ito.

Yellow-rated na RPC ay nangahulugan na ang anomalya ay madaling iwasan ang, at/o kondisyonal na nakakapatay na kondisyon.

Orange-rated RPCs denote anomalies that are capable of lethality but are not guaranteed to display it.

Red-rated na RPC ay nangahulugan ng palaging nakakaptay, na ang direktang interaksyon ay isang panganib

Purple-rated na RPC ay nangahulugan ng mga anomalya na kayang tanggalin ng buhay sa malaking lawak.

Black-rated na RPC ay nangahulugan nga mga anomalya na may kakayahan ng gumawa ng apokaliptik na senaryo at/o kayang pigilin ang buong sangkatauhan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License