Operations

Unangsabi: Ang mga operasyon ay kinakailangan sa pagpapatuloy na paggana ng Awtoridad.

Para kumuha ng pareho ang opisyal na tala at pagaralin ang mga sinangunang pagkakamali, lahat ng alam na mga operasyon ay ipinagtala dito.

Dito ang nga puwersa na sangkot sa mga operasyon, binigyan ng malawakang pagtatanaw.
Listahan ng mga MSTs

Ang templado ay makikita Dito

Para magdagdag ng bagong pasukan, lagyan ang pangalan ng Operasyon at ang Codename nito (Hal. Oplan Tokhang) at tamaain ang create:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License