Project Blue Book

Maligayang pagdating sa Proyekto ng Asul na Aklat, kami ang pinakamahusay at pinakamatalino sa sangkatauhan at iisa ang ating layunin. Ipagtanggol ang sangkatauhan laban sa kahit anong nilalang na magdudulot ng kasamaan. Sa ilalim makikita mo ang lahat na kailangan mong malaman para magiging matagumpay sa loob ng katatagan, Terra Invicta. -Tagapagutos [Ipinagredak]


Buod


Galing sa lamesa ng UN Kalihim-Heneral Trygve Lie:

Cerberus.png

Sa loob ng kasaysaya, ang sangkatauhan ay humaharap sa mga di-mabibilang na banta. Galing sa mga halimaw doon sa susunod na burol papunta sa mga halimaw na nagdudulot ng sakuna sa Europa kakabago lang. Ang sangkatauhan ay nakikipagharap ng ulo-sa-ulo at lumabas sa panahon at panahon muling pagwawagi. Ang sangkatauhan nagpapakita sa kanyang sarili na malakas pero ito ay dapat maghahanda sa lahat ng mga isyu na maaaring magdulot ng sakuna, galing sa pinakailalim na kalaliman patungo sa pinakamalayong mga bituin. Ito ay may kasamang pagintindi galing sa Sanggunian ng Seguridad ng UN na nagtatag sa Proyektong Asul na Aklat. Ang Proyektong Asul na Aklat ay maaaring magpapakita sa kanilang sarili galing sa mga bituin hanggang sa kalaliman. Kasama ng Kawanihan ng Panlabas-Dutaing Depensa ang Kawanihan ng Siyentipikong Pagnanaliksik at ng Kawanihan ng Pagehinyero at Pagyari na kumikilos ilalim ng bandera nito, ang Proyekto ng Asul na Aklat ay nagpapanatili ng kaligtasan sa sangkatauhan galing sa mga barbaro na nasa tarangkahan.

2000px-Trygve_Lie_Signature.svg.png

Mga Noda ng Data ng Proyekto


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License