Protection Hub

Magandang umaga bagong kaanib. Ako si Warrant Officer Briggs at tinatanggap kita sa Dibisyon ng Proteksyon. Ikaw ay napili para sumali sa aming dibisyon dahil sa inyong pambihirang pisikal na lakas at ang mga nakamit mo sa trabaho mo. Marami kang nakamit sa trabaho na mayroon kang puwesto dito, pero simula lang ito ng bagong kabanata ng inyong buhay. Mailalagay sa mundo na di mo dating nakita. Isang mundo na naglalaman ng mga palipat-lipat na kasuklam-suklam, mga aso na hinahabol kita na walang katapusan, at ang mga sakuna.
Ang mga iba ay maaaring mabigla, pero alam niyo na mayroon nanghihinayang sa inyong mga pandama sa mundong ito; ito ay ang bunga ng inyong hinala ninyo. Ang aming trabaho ay umaabot sa masmalayong mga tungkulin na hindi ang mga simpleng bagay lamang.
Ang inyong tungkulin ay simple: ikaw ang espada at ang kalasag. Tayo lamang ang nagproprotekta sa Awtoridad sa anumang demonyo na nanggaling sa mga madidilim na lugar sa mundo. Napili ka dahil ikaw lang sa mga iilan na nagtatayo upang protektahan ang pag-iiral ng ating mundo. Patunayan mo ang inyong halaga.
(CW-05) ███████ Briggs.

Introduksyon

Maligayang pagdating sa Dibisyon ng Proteksyon! Ang dibisyon na namamahala sa mga operasyong militar ng Awtoridad, na naglalaman ng puwersa sa lupa at pangdagat. Ang Dibisyon ng Proteksyon ay ang unang sumasagot sa mga pangyayari ng pagtuklas ng bagong anomalya, na agad nagsisigurado at paglalaman ng lugar ng pangyarihan. Ang Dibisyon ng Proteksyon ay ang namamahala rin ng Authority Central Intelligence na nagtratrabaho ay ang pagtuklas ng mga potensyal na espiya at nagsisigurado ng pagtagos ng kaalaman.


Ang ASF, kilala rin bilang Authority Security Force, ay ang pakpak ng depensa sa Dibisyong ng Proteksyon na may pananagutan sa karaniwang depensa, seguridad at koordinasyon ng logistik sa loon ng Authority Site, mobile command centers at listening stations. Ang ASF ay nagbibigay ng serbisyo bilang isang mabilis na sumasagot sa mga panganib sa loob o labas ng pasilidad ng Awtoridad na may kakayahan sa pagorganisa ng puwersa sa loob ng ilang minuto ng pagganap ng insidente. Lahat na ASF na tauhan ay sinasanay sa ibat-ibang papel ng labanan at pagsuporta.

Ang tauhan na marami ang kanyang nakamit sa trabaho ay maaaring bigyan ng pagkakataon sa pagtaas ng ranggo sa mga ibat-ibang kurso para makakuha ng di-komisyon o komisyon na designasyon. Sa pagtapos, nakahanda na ang tauhan sa pagbigay at pagpasa ng utos sa masmababang tauhan at magmahala ng kontrol sa indibidwal na sektor ng nakagarison na puwersa.

Habang ang senior commisioned officers ay namumuno sa administrasyon ng indibidwal na ASF na garison sa kani-kanilang pasilidad, lahat na tauhan ng ASF ay sumusunod sa isang sentralisadong istruktura ng paguutos, na ang sentralisadong naguutos ay ang senior-most platform. Lahat ng utos na nagpapaniliti ng pag-andar ng ASF at ang mga tauhan ay ibinibigay o ipinapalit ng sentralisadong naguutos at nagbibigay ng serbisyo bilang ang huling awtoridad.

DEFENDENDI OPERATIONES


Ang ACI, kilala rin bilang Authority Central Intelligence, ay ang espasyalist na pakpak ng Dibisyon ng Proteksyon na may pananagutan sa koordinasyon ng kaalaman, counter-intelligence, cyber-security, at espionage networks sa labas at loob ng pasilidad ng Awtoridad. Ang mga operatiba na apilyado sa ACI ay nagoobserba at sumusunod sa mga ibat-ibang tingga na naglalaman ng militar, gobyerno at komersiyal na koneksyon na may kaugnayan ng interes ng Awtoridad, pagalala at panganib. Lahat ng impormasyon na nakuha ng mga ACI ay iprinoproseso para tanggalin ang di-nagkakaalinsunod o di-maaasahang impormasyon.

Ang ACI ay may pananagutan sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko/obstruction paghuhuli at paginteroga na di-apilyadong saksi sa mga anomalyang pangyayari o operasyon ng Awtoridad. Sa mga pagkakataon na malaki ang lawak ang pagtago ng imposmasyon ng publiko, maaaring gumamit ang amnestics sa lahat na saksi.

Habang nagpapanatili ng sentralisadong istruktura sa paguutos, ang mga ACI na tauhan ay ibinibigay ng makabuluhang kakayahang umangkop sa undercover na operasyon at pinapayagan na gwin ng mga naaangkop na galaw sa paglutas sa mga pangyayari na ang misyon ay nasa panganib. Ang mga ACI na tauhan ay ipinapayagan rin na gumawa ng obserbasyon ng ibang tauhan/ ebalwasyon ng tauhan sa mga pangyayari ng aktibong pagkahabala o suspisyon tungkol sa galaw ng ibang tauhan, katapatan o paghuhusga.

TACITUS COLIMUS


Ang mga MST, kilala rin bilang Mobile Specialized Teams, ay ang kolektib na designasyon na ibinibigay sa mga grupo ng tauhan ng militar na may pagkatangi sa ibat-ibang trabaho na may kaugnayan sa pagkakulong/paghahanap ng mga anomalyang bagay at ang pagtangal ng mapanganib na grupo. Ang mga MST ay ay hindi nagpapanatili ng trabaho ng infantry, embes, nagtratrabaho lamang sa mga tiyak na larangan na nangangailangan ng tiyak na katangian. Ang mga MST ay ibinibigyan ng sarili nilang arsenal at designasyon (callsigns) upang sumuporta sa mga operasyon at pagkakakilanlan.

Di tulad ng ibang asset ng Dibisyon ng Proteksyon, ang mga MST ay nagtratrabaho sa di-sentralisadong sistema sa paguutos, na ang indibidwal na grupo ay isinailalim sa mga grupo ng commanding officers. Naglalaman nito ng mga base ng operasyon, bilang ang indibidwal na detachment na MST ay maaaring magiisang maitalaga o ma-garison sa mga installation ng Awtoridad.

Lahat ng akitibong MST ay nakatala sa loob ng compiled databasena naglalaman ng mga detalye tulad ng kanilang callsign, tungkulin, pagkakaugnayan sa mga anomalya at sa pag-archive ng mga dokumento. Kung may madagdag na bagong anomalya, mas maraming detachment ay maaaring maitatag at ang kani-kanilang detalyadong impormasyon.

SERVITE ET PROTEGE

Ang Dibisyon ng Proteksyon ay karaniwang nakapalibot sa pagtatapos, pagkukuha at sa pagbalik-kulungan ng mga anomalyang nilala na nasa labas o nakatakas sa mga Awtoridad. Haabg ang artikulo ay maaaring masulat tungkol sa pananaliksik ng anomalyang bagay, ang pagsusulat ay masangkop sa dibisyon ng pananaliksik. Ang layunin ng proteksyon ay tulad ng kanyang pangalan, pagprotekta. Mas angkop ito sa mga anomalyang bagay na nangangailang ng lakas, palaging inoobserbahan at pisikal na aspeto na hindi maibibigay ng mga ibang dibisyon.

Ang Proteksyon ay sa kabuohan, ay militaristik, gumagamit ng jargon, callsign at kagamitan. At nagoopera ma kasama sa kanilang ideyolohiya, tulad ng chain of command na nagdidikta kung sino ang kanilang sasagutin at kailan sila sasagot. Ang mga ito ay ang katigasan ng loob, at kung mayroon lumabag na sundalo sa anumang ranggo ay court martial o ibang mas malalang parusa. Katulad din ng mga kultura ng militar, naoopera sila ng "wag mong tanungin, wag mong sabihin" na sistema at di maaaring na ang anumang sundalo ay bukasang magsalita ng anumang impormasyon na hindi dapat ipubliko na aksidenteng nasabi. Mas angkop sa pananaliksik, na may kalayaan sa pagbahagi sa kani-kanila para sa layunin ng pagkakulong.

Kung magpaskil ng Protection Tone na artikulo, dapat siguraduhing lagyan ng "protection-tone" na tag. Dapat mo lagyan ang Protection Division na thema sa artikulo.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License