Pahinang Tagpuan ng Tagpagtanggol

╏ © INTRANET NG AWTORIDAD ┃ AUCTORITAS KITA-LAHAT ┃ NAKAKONEK ┃ ORAS NA LOGIN 99:99:99

Introduksyon

Maligayang pagdating sa Dibisyon ng Proteksyon! Ang dibisyon na namamahala sa mga operasyong militar ng Awtoridad, na naglalaman ng puwersa sa lupa at pangdagat. Ang Dibisyon ng Proteksyon ay ang unang sumasagot sa mga pangyayari ng pagtuklas ng bagong anomalya, na agad nagsisigurado at paglalaman ng lugar ng pangyarihan. Ang Dibisyon ng Proteksyon ay ang namamahala rin ng Authority Central Intelligence na nagtratrabaho ay ang pagtuklas ng mga potensyal na espiya at nagsisigurado ng pagtagos ng kaalaman.


Ang Nagtatanggol ay isang koalisyon ng mga bumbero, tagapagligtas, at mga spesyalista sa medisina na itinatatag sa buong mundo sa loob ng mga malayang pasalidad de la guwardya na kung saan sila ay mga nagpangunguna sa pagresponde sa kahit anong emerhensiya, sakuna, o katastropiya na nagsasangkot ng mga anomalo o higit pa. Ang kanilang pangunahing prayoridad higit sa lahat ay bawasan ang kawalan ng buhay ng tao sa pamamagitan ng paglikas at pagligtas sa mga sibilyan kahit sa anong panganib. Sila ay binigyan ng malawak na pagitan ng mga kasangkapan para magawa ang kanilang mga trabaho, pero sila ay inaahasan na ipagtago ang kanilang mga kasangkapan mula sa kanilang mapanganib na panigin, dahil sa sila lang na sanga ng Awtoridad na aktibo at palagian nakikipagugnayan sa mga sibilyan.

Ang Nagtatanggol ay pinakapangunahing nagrerekluta rin sa Awtoridad, na nanagot sa pagpasok ng kadalasan ng mga sibilyan sa loob ng kawan, para magbibigay sa kanila ng pagkakataon na sumali sa Awtoridad pagkatapos alinman sila ay nakalantad ng mga anomalo, iniligtas ng isang tanod-gubat ng Nagtatanggol, o ipinagtatag ng miyembro ng Hakbang ng Trawma. Ang mga baguhan ay kadalasan ipinakalat sa loob ng Awtoridad base sa kanilang mga kakayahan.

Ang mga Tanod-gubat ng Nagtatanggol ay inaasahanng maging kalahatinganomalo sa labas ng mga kaunting itinatakdang gawain na ibinibigay sa kanila ng kanilang pampook na hepe. Kadalasan, ang mga tanod-gubat ng Nagtatanggol ay makikita na nakikipagtulungan sa mga ibang miyembro ng Awtoridad sa mga araw-araw na mga gawain o sa pag dedika ng kanilang mga oras sa pagtulong sa mga medikal na mga tauhan, dahil bihira silang pinapadala.

SERVIRE ET SERVARE


isang amalgamasyon ng mga sari-saring pamlegasiya na mga programa sa kalawakan ng Awtoridad, ang Puwersang Depensa na Pamlabis-panlupa ng Awtoridad ay gumagamit ng masmataas na teknolohiya para makagalaw lampas pa sa atmospera ng Mundo. Inilunsad galing sa mga Sayt sa kabila ng Mundo, mga satelayt, mga-istasyon at mga barko nanagbibigay ng mga linyang lohistikal, pinaka-mataas-na-kataasan na pagmamatyag, at pinakamabilis na paghahatid sa kabila ng Sistemang Solar. Ang Puwersang Depensa na Pamlabis-panlupa ng Awtoridad ay kumukuha ng malakihang pagmamalaki sa kanilang kalagayan bilang kalasag ng sistemang Sol, at palagian na naghahanap, nagsubaybay, at kung kinakailangan, nagwawasak ng parehong anomalo at di-anomalo na banta sa Mundo.

Ang Tatlong Plota ay binubuo ng mga pwersang kagalang-galang na may kasamang karanasan sa loob ng labas-mundo na eksplorasyon at pagmamatyag. Galing sa maasahan na malulunsad na mga sisidlan ng PLTMUN hanggang sa PLTPL na pasilidad na pamdepensa sa asteroid na nasa Buwan hanggang sa mga malakas na mga sulong-sisidlan ng PLTLB, ang mga matapang na nangangalawakan ng Pwersa ay palagian na nagtutulak sa mga hangganan ng pantaong pagiintindi sa loob ng serbisyo para mapananatili na ang planeta natin ay ligtas.

"Walang sinuman ang may alam sa aming mga pangalan kapag kami ay wala na, pero ang espiritu ng buong sangkatauhan ay magpapalakas ng loob para sa aming mga sakripisyo. Kahit papaano, kami ay nagkakaroon ng mga kaunting maikling mga sandali sa pagsagi sa aming mga daliri laban sa kumikinang na kalawakan. Ang aming mga kaluluwa ay di na kinakailangan maglalakbay pauwi kay Bathala."

- PLTLB Admiral Josef Milsovec, isinulat bago ang kanyang kamatayan sa loob ng na baldado na PDPA Mapagbigay, 1964.

YIMA ULWE NOBOSUKU


Ang KSA kilala rin bilang Kaalamang Sentral ng Awtoridad, ay ang espasyalist na pakpak ng Dibisyon ng Proteksyon na may pananagutan sa koordinasyon ng kaalaman, kontra-kaalaman, bantay-sayber, at mga obrangpamukot ng paniniktik sa labas at loob ng pasilidad ng Awtoridad. Ang mga operatiba na apilyado sa KSA ay nagoobserba at sumusunod sa mga ibat-ibang tingga na naglalaman ng militar, gobyerno at komersiyal na koneksyon na may kaugnayan ng interes ng Awtoridad, pagalala at panganib. Lahat ng impormasyon na nakuha ng mga KSA ay iprinoproseso para tanggalin ang di-nagkakaalinsunod o di-maaasahang impormasyon.

Ang KSA ay may pananagutan sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko/obstruction paghuhuli at paginteroga na di-apilyadong saksi sa mga anomalyang pangyayari o operasyon ng Awtoridad. Sa mga pagkakataon na malaki ang lawak ang pagtago ng imposmasyon ng publiko, maaaring gumamit ang amnestics sa lahat na saksi.

Habang nagpapanatili ng sentralisadong istruktura sa paguutos, ang mga KSA na tauhan ay ibinibigay ng makabuluhang kakayahang umangkop sa undercover na operasyon at pinapayagan na gwin ng mga naaangkop na galaw sa paglutas sa mga pangyayari na ang misyon ay nasa panganib. Ang mga KSA na tauhan ay ipinapayagan rin na gumawa ng obserbasyon ng ibang tauhan/ ebalwasyon ng tauhan sa mga pangyayari ng aktibong pagkahabala o suspisyon tungkol sa galaw ng ibang tauhan, katapatan o paghuhusga.

TACITUS COLIMUSAng mga GEsK, kilala rin bilang Mga Gumagalaw na Espesyalisadong Koponan, ay ang kolektib na designasyon na ibinibigay sa mga grupo ng tauhan ng militar na may pagkatangi sa ibat-ibang trabaho na may kaugnayan sa pagkakulong/paghahanap ng mga anomalyang bagay at ang pagtangal ng mapanganib na grupo. Ang mga GEsK ay ay hindi nagpapanatili ng trabaho ng infantry, embes, nagtratrabaho lamang sa mga tiyak na larangan na nangangailangan ng tiyak na katangian. Ang mga GEsK ay ibinibigyan ng sarili nilang arsenal at designasyon (tawag-sinyales) upang sumuporta sa mga operasyon at pagkakakilanlan.

Di tulad ng ibang asset ng Dibisyon ng Proteksyon, ang mga GEsK ay nagtratrabaho sa di-sentralisadong sistema sa paguutos, na ang indibidwal na grupo ay isinailalim sa mga grupo ng commanding officers. Naglalaman nito ng mga base ng operasyon, bilang ang indibidwal na detachment na GEsK ay maaaring magiisang maitalaga o ma-garison sa mga installation ng Awtoridad.

Lahat ng akitibong GEsK ay nakatala sa loob ng compiled databasena naglalaman ng mga detalye tulad ng kanilang callsign, tungkulin, pagkakaugnayan sa mga anomalya at sa pag-archive ng mga dokumento. Kung may madagdag na bagong anomalya, mas maraming detachment ay maaaring maitatag at ang kani-kanilang detalyadong impormasyon.

SERVITE ET PROTEGE

Ang Dibisyon ng Proteksyon ay karaniwang nakapalibot sa pagtatapos, pagkukuha at sa pagbalik-kulungan ng mga anomalyang nilala na nasa labas o nakatakas sa mga Awtoridad. Haabg ang artikulo ay maaaring masulat tungkol sa pananaliksik ng anomalyang bagay, ang pagsusulat ay masangkop sa dibisyon ng pananaliksik. Ang layunin ng proteksyon ay tulad ng kanyang pangalan, pagprotekta. Mas angkop ito sa mga anomalyang bagay na nangangailang ng lakas, palaging inoobserbahan at pisikal na aspeto na hindi maibibigay ng mga ibang dibisyon.

Ang Proteksyon ay sa kabuohan, ay militaristik, gumagamit ng balsap, tawag-sinyales at kagamitan. At nagoopera ma kasama sa kanilang ideyolohiya, tulad ng chain of command na nagdidikta kung sino ang kanilang sasagutin at kailan sila sasagot. Ang mga ito ay ang katigasan ng loob, at kung mayroon lumabag na sundalo sa anumang ranggo ay court martial o ibang mas malalang parusa. Katulad din ng mga kultura ng militar, naoopera sila ng "wag mong tanungin, wag mong sabihin" na sistema at di maaaring na ang anumang sundalo ay bukasang magsalita ng anumang impormasyon na hindi dapat ipubliko na aksidenteng nasabi. Mas angkop sa pananaliksik, na may kalayaan sa pagbahagi sa kani-kanila para sa layunin ng pagkakulong.

Ang Tono ng KSA ay isang tono na umiikot ng malakihan sa pagkukuha ng mga kaalaman, pagkukunwari, mga malamig na mga operasyon, at napakabihirang, nakikipagaway sa pamamagitan ng mga assassinasyon at mga pagdukot. Kapag sumusulat ka ng Tono ng KSA, basehan ito sa loob ng mundo na kinagagalawan nito, at magbigay ng matibay na dahilan para sa lahat ng ipinagsulat ng ahente. Ang tono ay inaasahan na ito ay magiging pinakaprofesyonal, na merong kasamang konti hanggang walang biro at "merong punto" na mga impormasyon na kung saan ipinahintulutan ang isang tagapagutos na magsagap sa ulat kasama ng kanyang umagang kape.

Kung magpaskil ng Tono ng Tagapagtanggol na artikulo, dapat siguraduhing lagyan ng "tono-ng-tagapagtanggol" na tag. Dapat mo lagyan ang Dibisyon ng Tagapagtanggol na tema sa artikulo.


DEFENDENDI OPERATIONES

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License