Protection Tone
Protection-logo.png

DECLASSIFIED

Name & Rank: {$name}
Unit: {$unit}
Date: {$date}

Authorized By: {$authorized}
Site: {$site}
Reason: {$reason}

Kilusan ng Layunin: Pagkukuha / Pagsusuri / Paglilitas / Pagpapaloob-muli / atbp

Layunin: [Maiksing buod ng layunin]

Tagapagutos ng Layunin:

Kaugnayan na Kinabubuohan ng Penomena Phenomena Composure: [Paglalarawan ng RPC at mga mahahalagang nilalaman]

Log ng Pangyayari/Pagsusuri XXX.1

Kapitan:

Hakbang:

Mga Armas:

Pangunahingsabi:


[SIMULA NG LOG]

[paglalarawan ng pangyayark]

Tao: Pagusap

[WAKAS NG LOG]

Nagtatapos na Ulat:

Mga Karagdagan: [pilian lamang]

Log ng Pangyayari/Pagsusuri XXX.2 [pilian, karagdagan na mga log at mga layunin]

Kasalukuyan na Pagloloob: [pilian, saan napapaloob ang anomalya. At paano ito napapaloob.]

Log ng Pagsusuri [pilian na pagulat]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License