RPC-000
Badge-Ten.pngTop Ten Article

0

0

cn.png

Ipinagtala na Koda ng Penomena: MAY PAGKAKAMALI

Klase ng Bagay: Ipinalihim

Mga Uri ng Panganib: Ipinalihim


Mga Alituntunin sa Pagpapaloob


[BINURANG DATOS] Pinahintulutan ka sa pagpasok ng dokyumentong ito


Paglalarawan


[BINURANG DATOS] Pinahintulutan ka sa pagpasok ng dokyumentong ito.
/* Primers */

@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans&display=swap');

—hr-color: #00FFFF;

/* Rest of Code */
hr {
border-top: 1px double #A52A2A;
}

/* Base CSS */

.letter {
float: center;
border: double 3px #C0C0C0;
border-radius: 7px;
background:#333;
width: 79%;
padding: 7px 17px;
margin: auto;
}

.block {
float: center;
border: none;
border-radius: 4px;
background:#333;
width: 89%;
padding: 7px 17px;
margin: auto;
box-shadow: 0 8px 6px -6px black;
}

.letter hr {
background: #FFF;
}

.block hr {
background: #FFF;
}

.custom {
background-color: #1F2125;
float: center;
border: solid 2px #FFF;
padding: 13px 15px;
font-family: 'PT Sans', sans-serif;
font-size: 1rem;
line-height: 141%;
}

.partition {
border: solid 2px #FFF;
padding: 13px 15px;
}

/* Table Section */

table.wiki-content-table td {
padding: 0.7rem;
box-shadow: inset 0 0 7px #000;
}

.dark-green table {
—table-border: 1px solid #88B04B;
}

.piss-yellow table {
—table-border: 1px solid #EFC050;
}

.dark-red table {
—table-border: 1px solid #8b0000;
}

[[/module]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License