RPC-121

1

1

beta-yellow.png
OJUkwm2.jpg

Isang kuha ng litrato ng panakang nagsusuri ng RPC-121 habang gumagalaw

Ipinagtala na Koda ng Penomena: 121

Klase ng Bagay: Beta-Dilaw

Uri ng Panganib: Mekanikal na Panganib, Sapyent na Panganib

Mga Alituntunin sa Pagpapaloob: Ang RPC-121-1 ay dapat ilalagay sa loob ng batayan na nagseseradura kapag hindi ginagamit, na nasa Sayt-002. Ang pagpasok sa RPC-121-1 ay kinakailangan ng ipinagsulat na kalinawan ng kahit sa pinakakaunti na dalawang Lebel 2 na mga Tagapagnanaliksik o isang Lebel 3 na Tagapagnanaliksik. Ang mga panayam ay dapat maihawak kasama ng RPC-121 sa malimit na batayan, pero wala nang karagdagan sa tatlong mga panayam sa loob ng isang linggo ay ipinatulot. Habang nagpapanayam, ang RPC-121-1 ay maaaring dalhin sa sariling nitong silid-panayam at tapunan sa loob ng ibinibigay na panakang nagsusuri at kaayusang stereyo. Wala ng karagdagan na periperal ay dapat maibibigay sa kaayusan ng RPC-121-1 sa isang beses.

Paglalarawan: Ang RPC-121-1 ay isang maliit na panakang kislap na tagapagmaneho na nagpapakita ng kakayahan sa paghawak ng malawak na kalakihan ng RPC-121. Ang RPC-121-1, kasama ng malawak na mga halaga ng puwang na ipinagiimbakan, nagpapakita ng kakayahan sa pagbibigay lakas sa kahit anong panaka na ipinagtapunan nito sa loob ng pamamagitan ng di-alam na paraan. Kapag ang RPC-121-1 ay ipinagtapunan sa loob ng kahit anong panglabasan na panaka na may kasamang porte ng PHB 2.0, ang RPC-121 ay agad-agad magbuta sa loob ng kaayusan. Sa kahit anong panglabasan na panaka na may kasamang tabing na nagtatanghal, ang RPC-121 ay magpapakita ito sa sarili bilang ulo ng parang pamalisagang pili na Hapones na animadong tauhan. Walang maaaring makikitang huwaran na kung paano ang RPC-121 na pumipili sa mga pinapakita, at ang paraan nito ay maaaring di-anomalo.

Ang RPC-121 ay isang sapyent na di-likas na katalinuhan, palagian na nagpapakita ng malawakang kaalaman sa nakaraan na mga pangyayari, at may pinatunayan na kaalaman sa mga pangyayari sa kaharapan. Ang RPC-121 ay may kakayahan sa pagkilala, at pagiintindi, at pakiramdam ng pagsulong na mga nararamdaman. Ang RPC-121 ay palagian magkuha ng dagdag na matapang, magaspang na delentera kapag naguusap sa mga tauhan ng sayt at magtatuwa sa pagsasagot ng kahit anong katanungan na may kasamang konteksto o paliwanag kapag tinatanong na magpapaliwanag. Ito ay maaaring magpapakita ng suliranin kapag ang RPC-121 ay kinakailangan para sa nilalaman. Ang kinauugali ng RPC-121 ay maaaring ipinagtulad sa Hapones na ibig-sabihin na tsundere pagkatapos sa pagpapanood ng pagbabago nito sa kinauugalian simula lang sa pampangunahing pagpapaloob.

Ang RPC-121 ay nalamat sa ilalim ng puwersa bagaman, ay paminsan-minsan nagpapakita sa mga kakayahan nito sa paglaman ng mga pangyayaring kasalukuyan o sa harapan na sa noon na hindi alam ng Awtoridad. Ang RPC-121 ay maaaring bigyan ng premyo kapag nagpapakita ito ng mga mahahalagang na nilalaman, sa loob ng anyo ng isang nagpapalaro ng DBD, para pasiglahin ang ugali na ito. Ang RPC-121 ay ipinatulot na pumili ng isang disk ng Hapones na animado na sa kasalukuyan na ipinagmamay-ari ng Awtoridad, at magpapanood nito hanggang sa huli sa pamamagitan ng pamsarili nitong panaka na nagsusuri. Ang mga pananabik ng RPC-121 ay ang mga pelikula na malawakan, at dagdag sa kadalasan kaysa sa hindi pagbuo sa pagpasok ng RPC-121. Ang RPC-121 ay palagian na tumatawag sa mga animasyon na ito bilang "walang-mali na mga pirasong mga sining," at palagian na humahanga sa kada isa sa ipinapanood nito. Ang RPC-121, sa karagdagan, ay parang tumatawag sa sarili nito na bilang weeaboo ng paminsan-minsan.1


« RPC-120 | RPC-121 | RPC-122 »

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License