RPC-🖐️-J

RPCaveman

1

1

cn.png
N.png
ee93d6793bb00ed816394c515a9db0fd.jpg

Ako gawa larawan ng RPC-✋-J sa pader ng kuweba.

Pangalan ng Bagay: ✋-J

Anong Bagay: Ako hindi gusto. Gusto ko. Masamang bagay patay.

Panganib ng Bagay: Malaki, Nagagalit

Parang Ano: RPC-✋-J malaking mabalahibong bagay na may magabang ilong na gumagawa ng matinding ingay. RPC-✋-J masyadong mataba pero RPC-✋-J malakas kaysa sa pinuno1 RPC-✋-J may dalawang malalaking pangil at gusto magwasak ng mga kubo gamit ng pangil. Hinde kahit ang pinaka malakas na kapisanan o busog ay hindi makapinsala sa RPC-🖐️-J. Kahit albularyo nagsabi na ang RPC-🖐️-J ay ginawa dahil ipaparusa ang barrio dahil sa pagnakaw ng mani sa gubat. Iyan ang dahilan kung bakit ang RPC-🖐️-J ay pumapatay ng mga birhen ng barrio sa gubat. RPC-🖐️-J gumawa ng birhen sa pagiging mga tagapagsilbe ng bathala ng gubat.

« RPC-001-J | RPC-✋-J | RPC-002-J »

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License