Staffpage

Mga Namamahala ng Site

Ang page na ito ay humawak ng impormasyon sa bawat namamahala at ang sakop ng kanilang mga gawain. Wag mahihiyang magtanong.

Paki-kontak ng isang miyembro ng namamahala na kung saan ang trabaho niya ay nakakabagay sa inyong tanong. Libre kang makipagusap sa kanila para sa inyong mga katanungan o mga isyu na nais mong ipahatid.

Sumali sa Staff Discord kung gusto mong makita ang paglalakad ng pamumuno ng main RPC Wiki Site.

I-click mo ang dito kung gusto mong makikita ang kumpletong lista ng mga namumuno ng main site at mga miyembro kasama ng kanilang mga responsibilidad sa site.


Ang Pinakamataas na Tagapangasiwa ng Site (Master Administrator)

Agent KleistAgent Kleist 

- Kanon ng RPC PH, Mga Tag, Pagsusulat, Pagkukura, Mga Paligsahan, at Mga Katanungan » Pinakamabuting kontakin sa Site.


Ang mga Tagapangasiwa ng Site (Administrator)

AdobongManokAdobongManok 

-  Pangkalahatang Nangangasiwa » Pinakamabuting kontakin sa Site.


VizloxVizlox 

- **Site CSS» Pinakamabuting kontakin sa Site

Paalala: Si Vizlox ay hindi Pilipino at nagtutulong lamang sa CSS ng RPC PH.


Kontakin ang mga nasasabing Administrador kapag may kailangan.


Mga Moderador ng Site

Kontakin ang mga moderador kapag may mga isyu, pagrereport ng mga miyembro o tulong sa pag-gawa ng espesyal na pahina.


Pangkat ng mga NagkukuraAng pangkat ng mga nagkukura ay nagrerepaso ng mga artikulo na nagsasama sa mga namamahala para maiwasan ang pagkoreo ng lamig, naglalabag-batas na mga artikulo at nagtataguyod ng de-kalidad na nilalaman sa Site.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License