Ang Opisina ng Pagsusuri at Agham

Sa loob ng Opisina ng Pagsusuri at Agham, tayo ay nagsisikap para maging makatwiran ang mga anomalya sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanila sa loob ng mundo ng ating pagiintindi katulad na rin sa pagnanaliksik sa kahit anong maaaring RPC, batay sa ating kaalaman. Dito sa Opisina ng Pagsusuri at Agham, mayroon tayong kagawaran para sa mga disiplina ng akademya nagsasangkot sa mga pambihirang ipinaunlad ng Awtoridad ng RPC. Ang mga kagawaran at tauhan sa loob nila ay nagsasangkot sa mga nasusunod:

Mga Nangangasiwa na Tauhan:

Pangalan: [IPINAGREDAK]
Kalagayan: Aktibo
Posisyon: Patnugot
Pinagaralan: [IPINAGREDAK]

Pangalan: Nicholas S. Rieper
Kalagayan: Aktibo
Posisyon: Katulong ng Patnugot
Pinagaralan: Dalubhasa sa Agham (B.S) Antas sa Saykolohiya, Antas ng Pahaman (Ph.D.) sa Haynayan, Unibersidad ng Michigan.

Pangalan: [IPINAGREDAK]
Kalagayan: Aktibo
Posisyon: Katulong ng Patnugot
Pinagaralan: [IPINAGREDAK]


Anthropology.png

Ang Kagawaran ng AntropolohiyaPaglalarawan: Ang Kagawaran ng Antropolohiya ay pangunahing nakatingin sa pagaaral sa pagganti ng tao sa mga anomalya na ipinagharap ng Awtoridad. Habang kadalasan sa mga bansa sa mundo ay walang kamalay-malay sa pagkakabuhay sa mga anomalya na ipinagharap ng Awtoridad, may mga kaso na kung saan ang mga tao ay nakakahawak ng mga anomalya, at ang Kagawaran ng mga Antropolohiya ay naghahanap para dokyumentahin ang kahit anong pakikipagharapan sa kahit anong pagsasalo sa pamamagitan ng mga tao at mga RPC.

Karagdagan dito, ang kagawaran ng Antropolohiya din ang nagaaral sa mga katatagan, parehong aktibo at di-aktibo, na kung saan ito ay kahit anomalo sa katangian o nakikipagharapan sa mga ibang anomalya. Ito ay dapat notahin na ang kagawaran ng Antropolohiya ay nagpapagawa rin ng arkelohiya sa tao at malapit na nagtatrabaho kasama ang kagawaran ng Kasasayan para hukayin at maikukuha ang kahit anong anomalong bagay na nagpapakita sa buong kasaysayan.

Dokyumentasyon


Isang Maltuseñong Manifesto

Nakalagay na Tauhan:

Pangalan: [IPINAGREDAK]
Kalagayan: Aktibo
Posisyon: Pinunong Tagapagnanaliksik
Pinagaralan: [IPINAGREDAK]

Pangalan: [IPINAGREDAK]
Kalagayan: Aktibo
Posisyon: Senyor na Tagapagnanaliksik
Pinagaralan: [IPINAGREDAK]

Pangalan: [IPINAGREDAK]
Kalagayan: Aktibo
Posisyon: Senyor na Tagapagnanaliksik
Pinagaralan: [IPINAGREDAK]

Pangalan: [IPINAGREDAK]
Kalagayan: Aktibo
Posisyon: Dyunyor na Tagapagnanaliksik
Pinagaralan: [IPINAGREDAK]

Pangalan: [IPINAGREDAK]
Kalagayan: Aktibo
Posisyon: Dyunyor na Tagapagnanaliksik
Pinagaaralan: [IPINAGREDAK]Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License