Tagpuan ng UNAAC
SymbolUNAAC.png

"Kung papaniwalaan nating ang mga bansa ng may kaparehong mga halaga sa katangian ng ating dahilan, mas maganda na suriin nating muli ang ating dahilan.

- Robert Strange McNamara

Letter.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License