Writers Guide

Preyambulo

Maligayang pagdating sa batayang-datos ng RPC! Kung ikaw ay nasa pahina na ito, ang mga pagkakataon na ikaw ay na pinukaw ng sigla sa mga nakakatakot, nakakagulo, nakakatawa o mga di-pangkaraniwan na mga artikulo na nakita mo sa site at gusto mong gumawa ng sarili mong gawain. Ikaw ay maaaring nagmamay-ari ng mga magandang konsepto sa isip, at ang gabay sa pagsulat ay nandito para siguradubin na ang iyong ideya ay magiging katotohanan.

Kung nakarating ka sa gabay na ito at nakabasa ng mga kaunting artikulo ng Site, kami ay naghihikayat sa inyo sa pagbalik at patuloy bumasa- para magiging sigurado na mayroon kang magandang ideya sa mga uri ng mga bagay na isinulat namin dito bago ka magsimula, para makaligtas ka sa kaguluhan mamaya.

Pagiisip

Kapag umiisip ng isang artikulo, may mga kaunting masusing bagay na dapat ikonsidera.

  • Ang konsepto ba ay nakapananabik at orihinal?
  • Ang konsepto ba ay nagpapatuloy na nagiging makatwiran?
  • Ito ba ay parang isang bagay na maaaring makapasok ng maayos sa loob ng pagtingin at timbang ng sansinukob ng RPC?
  • Ito ba ay isang uri ng kuwento o konsepto na maisasalin ng maayos sa pagsulat?

Ito ay ipinagtibay na inrekomenda na ikonsidera ang mga apat na haligi kapag magdraft ng artikulo o kahit isang magaspang na konsepyo- alalahanin, ang mga pinakamagaling na mga artikulo ay ang nagbibigay ng mahawakan sa mambabasa kahit hindi mo na kinakailangan magpahiwatig ng lahat sa kanila- ito ay isang aha! na pagkakataon na nagpapahila sa mambabasa paloob. Ikaw ay libre na gumawa ng mga konsepto at magiging komplikado kung gusto mo, alalahanin mo lang na hinde ka nagiisa lamang sa pagbabasa sa iyon.

Kung gusto mo ng puna sa konsepto mo, tanungin para sa puna galing sa komunidad o kaya sa alin sa Forums na seksyon o sa Discord server at ang lahat ay magiging masaya sa pagtulong. Alalahanin na ang laat na puna ay magagamit, kahit hindi ito ipinapahiwatig ng malalim. Ipinagsabi na ito ay "di-nakakasigla"// ay hindi madami sa pagtrabaho nito, pero kahit sa kaunti lamang ay ito ay nagsasabi sa inyo na kailangan mo iayos ang bagay na iyon.

Kung ang konsepto mo ay kinakawali, huwag magpawis sa iyon. Tanungin ang kahit sinong senyor na manunulat- impiyerno, kahit sinong manunulat sa site tuldok at sila ay magsasabi sa inyo na hindi lahat ng konsepto ng ideya o tono ay magtatrabaho. Huwag manghina ng loob! Subukan sa paglapit ng konsepto sa isang naiibang angulo, o pagkikita ng mga suhestiyon ng iba sa pagiiba nito- ito ay maaaring gumagabay sa pagpino ng konsepto hanggang ito ay uubra, o magpapasigla ng loob sa mga bagong konsepto na nagtatrabaho ng magaling.

Sa palagian, kung ikaw ay nakaramdam ng isang piraso ng kritiko na tinanggap mo na mas kaunting "matibay na kritisismo" at mas madaming "pansariling mga atake", ikaw ay libre sa pagkontak ng site o Discord na moderador para sa tulong.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License